domingo, 8 de diciembre de 2013

És necessària la incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu

Amb el wordle que he creat, he intentat contestar a la pregunta sobre la necessitat d'incorporar les TIC als centres escolars. 


Competències digitals dels mestres

Els docents passen per cinc fases a l'hora d'adquirir les seves competències digitals. Jo em trobo a la fase d'adaptació, ja que durant aquests anys de carrera he anat integrant les noves tecnologies i he anat ampliant la meva formació, adquirint nous processos d'aprenentatge i treballant amb diferents recursos per realitzar les meves tasques. 

Però, per altra part, crec que també estic en la fase d'apropiació, perquè al realitzar aquesta assignatura he après a treballar d'una altra  manera molt més senzilla i productiva. A més, he pogut conèixer altres programes o eines tecnològiquesque han facilitat la realització de la meva feina.