domingo, 24 de noviembre de 2013

Societat de la informació, tecnologies digitals i educació

Aquest article tracta sobre com s’ha anat transformat la nostra societat en una societat de la informació, els efectes positius i negatius que ha causat aquesta nova societat a l’actualitat i  com ha influït a l’educació.
Estic totalment d’acord, en què les noves tecnologies han evolucionat d’una manera tan ràpida que moltes persones no han tingut temps d’assimilar els canvis que s’han anat produint contínuament a la societat. Això, ha provocat que molta gent hagi hagut de formar-se per poder integrar-se dins aquesta nova societat i no trobar-se exclosa. L’article comenta que amb l’avanç de les tecnologies, s’han creat nous llocs de feina a causa les noves formes d’activitat productiva. Crec que això no és del tot cert, perquè és veritat que s’han pogut crear alguns llocs de feina amb la introducció de les noves tecnologies, però també alguns altres han desaparegut al substituir treballadors per aquestes noves maquinàries.
A més, un altre problema quant a la feina és que són molt les persones que no estan qualificades per emprar-les i, això, provoca que hagin tingut que formar-se anant a cursos d’informàtica o altres. El problema d’això radica en que han tingut que pagar-se ells mateixos aquests cursos i crec que amb tants avanços, aquests tipus de cursos s’haurien de donar de forma gratuïta no tan sols als que es troben a l’atur, sinó també als treballadors, autònoms o qualsevol persona que vulgui formar-se. Penso, que avui dia  l’alfabetització tecnològica hauria de ser un dret de les persones i no pas un problema afegit a la seva feina o a les seves vides.
Per altra part, l’escola també s’ha vist afectada d’una manera molt notable amb la introducció de les TIC. Els infants d’avui dia, han nascut envoltats d’aquest nou entorn i, per tant, no els costa gens manejar els aparells tecnològics, ja que sent tant petits són com esponges que ho absorbeixen tot. Però, en canvi, no tots els mestres tenen les competències necessàries per emprar les TIC i molt menys per educar als infants mitjançant aquests. A més, un altre problema afegit, és que no hi ha prou recursos per dotar a totes les escoles del material necessari per integrar les TIC d’una forma satisfactòria. Penso que és molt important que els centres escolars disposin d’aquests recursos perquè els mestres puguin mostrar als infants com utilitzar les tecnologies correctament i com fer un ús adequat de l’informació a la qual tenen accés.
També vull comentar com s’ha anat perdent la comunicació directa entre les persones. Les tecnologies han fet possible que ens puguem comunicar a qualsevol moment i a qualsevol lloc. Això, és tot un avenç i facilita que puguem enriquir-nos d’altres cultures i societats.  Però, per altra banda, també ens podem adonar que, a poc a poc, les persones s’han anat allunyant unes de les altres perquè els hi resulta més fàcil comunicar-se per telèfon o per correu o fer els recats des de casa. A més, a qualsevol reunió familiar, laboral o social, sempre es sol donar un moment en que les persones treuen el mòbil i no aprofiten aquella estona de compartir, de viure i passar una bona estona.
Finalment, deixo una frase que m’ha agradat molt i m’ha fet reflexionar sobre com pot arribar a ser d’important les noves tecnologies a les nostres vides i com ens afecta d’una forma directa:
 “Si no es donen les condicions socials propicies certs invents tecnològics no es generalitzarien, i viceversa, certes tecnologies tenen tant impacte sociocultural que condicionen el futur desenvolupament d’aquella societat” 

domingo, 17 de noviembre de 2013

El plaer d’utilitzar les TIC en l’aula d’Infantil

Al llegir aquesta lectura, m’he adonat de la gran multiplicitats d’aprenentatges que es poden fer amb aquesta nova eina integrada a les actuals escoles. Crec que encara la majoria de mestres i de centres docents no es troben conscienciats dels grans avantatges de les TIC a les aules d’Educació Infantil. La majoria dels centres utilitzen les noves tecnologies per projectar pel·lícules, músiques o algunes imatges per realitzar algun conte o activitat.
Actualment, estem en una societat en constant moviment on les tecnologies van avançant cada dia més. Els infants es troben cada dia més relacionats amb qualsevol aparell electrònic, ja que es troben al seu abast i estan presents en el seu dia a dia. Per tant, si la societat va canvia constantment, l’escola té l’obligació d’adaptar-se a aquest nous canvis, fent el que sigui necessari per afavorir els aprenentatges dels infants. Per això, és necessari que els mestres també tinguin la ment oberta sent flexibles quant a la seva metodologia i rebin la formació adequada perquè siguin competents per ensenyar emprant aquests nous mitjans tecnològics.
Crec que és molt important que nosaltres, com a docents, sapiguem treure suc d’aquests nous recursos didàctics i tenim la responsabilitat de fer prendre consciència als infants de la gran varietat de formes d’utilizar-los, però sempre d’una forma lúdica i responsable. A més, hem de saber treballar d’una forma conjunta amb les unitats didàctiques seguint una continuïtat en els aprenentatges dels infants.
Si eduquem als nostres alumnes mitjançant les noves tecnologies ja des de edats ben primerenques, els hi serà més fàcil interioritzar aquests nous conceptes i es trobaran preparats en un futur per manejar d’una forma eficaç els recursos tecnològics que vagin sorgint. Per això, serà necessari que treballem d’una manera lúdica, partint dels seus interessos i necessitats i adaptant les activitats segons seu nivell o estat evolutiu.  

“5 claus per una bona integració de les TIC en els centres docents”

Aquesta lectura parla sobre els aspectes que haurem de tenir en compte per fer una bona integració de les TIC a l’escola. Primer, serà necessari que els mestres es trobin motivats, siguin oberts quant a la metodologia d’impartir les classes,  es trobin ben formats quant a les noves tecnologies i vagin reciclant-se contínuament. D’aquesta manera, es trobaran ben preparats per formar als seus alumnes d’una manera efectiva, apropant-los a les TIC com una nova eina en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
A més, és molt important comptar amb els recursos necessaris per afavorir aquesta integració, com per exemple pissarres digitals, ordinadors, aules informàtiques, intranet, etc. Els infants necessiten palpar aquest material per aprendre a fer un bon ús d’ell, per saber quines característiques presenten i per treballar d’una forma satisfactòria amb aquests.  
En conclusió, estic d’acord amb la lectura que amb una bona coordinació per part de l’equip docent, uns recursos didàctics adequats i un compromís de tota la comunitat educativa no hi haurà dificultat per introduir les TIC a les escoles. Així, s’aconseguirà una cohesió i una coherència educativa que seran bàsics per treballar amb les noves tecnologies.
Com a reflexió final, penso que he trobat a faltar un aspecte molt important a tenir en compte en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants i és que crec que les famílies també tenen un gran paper quant a per l’integració de les TIC a les aules. Els pares també formen part de la comunitat educativa i és necessari que estiguin totalment d’acord amb els mestres, treballant d’una forma conjunta per afavorir l’aprenentatge dels infants.