domingo, 17 de noviembre de 2013

El plaer d’utilitzar les TIC en l’aula d’Infantil

Al llegir aquesta lectura, m’he adonat de la gran multiplicitats d’aprenentatges que es poden fer amb aquesta nova eina integrada a les actuals escoles. Crec que encara la majoria de mestres i de centres docents no es troben conscienciats dels grans avantatges de les TIC a les aules d’Educació Infantil. La majoria dels centres utilitzen les noves tecnologies per projectar pel·lícules, músiques o algunes imatges per realitzar algun conte o activitat.
Actualment, estem en una societat en constant moviment on les tecnologies van avançant cada dia més. Els infants es troben cada dia més relacionats amb qualsevol aparell electrònic, ja que es troben al seu abast i estan presents en el seu dia a dia. Per tant, si la societat va canvia constantment, l’escola té l’obligació d’adaptar-se a aquest nous canvis, fent el que sigui necessari per afavorir els aprenentatges dels infants. Per això, és necessari que els mestres també tinguin la ment oberta sent flexibles quant a la seva metodologia i rebin la formació adequada perquè siguin competents per ensenyar emprant aquests nous mitjans tecnològics.
Crec que és molt important que nosaltres, com a docents, sapiguem treure suc d’aquests nous recursos didàctics i tenim la responsabilitat de fer prendre consciència als infants de la gran varietat de formes d’utilizar-los, però sempre d’una forma lúdica i responsable. A més, hem de saber treballar d’una forma conjunta amb les unitats didàctiques seguint una continuïtat en els aprenentatges dels infants.
Si eduquem als nostres alumnes mitjançant les noves tecnologies ja des de edats ben primerenques, els hi serà més fàcil interioritzar aquests nous conceptes i es trobaran preparats en un futur per manejar d’una forma eficaç els recursos tecnològics que vagin sorgint. Per això, serà necessari que treballem d’una manera lúdica, partint dels seus interessos i necessitats i adaptant les activitats segons seu nivell o estat evolutiu.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario