domingo, 17 de noviembre de 2013

“5 claus per una bona integració de les TIC en els centres docents”

Aquesta lectura parla sobre els aspectes que haurem de tenir en compte per fer una bona integració de les TIC a l’escola. Primer, serà necessari que els mestres es trobin motivats, siguin oberts quant a la metodologia d’impartir les classes,  es trobin ben formats quant a les noves tecnologies i vagin reciclant-se contínuament. D’aquesta manera, es trobaran ben preparats per formar als seus alumnes d’una manera efectiva, apropant-los a les TIC com una nova eina en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
A més, és molt important comptar amb els recursos necessaris per afavorir aquesta integració, com per exemple pissarres digitals, ordinadors, aules informàtiques, intranet, etc. Els infants necessiten palpar aquest material per aprendre a fer un bon ús d’ell, per saber quines característiques presenten i per treballar d’una forma satisfactòria amb aquests.  
En conclusió, estic d’acord amb la lectura que amb una bona coordinació per part de l’equip docent, uns recursos didàctics adequats i un compromís de tota la comunitat educativa no hi haurà dificultat per introduir les TIC a les escoles. Així, s’aconseguirà una cohesió i una coherència educativa que seran bàsics per treballar amb les noves tecnologies.
Com a reflexió final, penso que he trobat a faltar un aspecte molt important a tenir en compte en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants i és que crec que les famílies també tenen un gran paper quant a per l’integració de les TIC a les aules. Els pares també formen part de la comunitat educativa i és necessari que estiguin totalment d’acord amb els mestres, treballant d’una forma conjunta per afavorir l’aprenentatge dels infants. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario