domingo, 8 de diciembre de 2013

És necessària la incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu

Amb el wordle que he creat, he intentat contestar a la pregunta sobre la necessitat d'incorporar les TIC als centres escolars. 


Competències digitals dels mestres

Els docents passen per cinc fases a l'hora d'adquirir les seves competències digitals. Jo em trobo a la fase d'adaptació, ja que durant aquests anys de carrera he anat integrant les noves tecnologies i he anat ampliant la meva formació, adquirint nous processos d'aprenentatge i treballant amb diferents recursos per realitzar les meves tasques. 

Però, per altra part, crec que també estic en la fase d'apropiació, perquè al realitzar aquesta assignatura he après a treballar d'una altra  manera molt més senzilla i productiva. A més, he pogut conèixer altres programes o eines tecnològiquesque han facilitat la realització de la meva feina. 

domingo, 24 de noviembre de 2013

Societat de la informació, tecnologies digitals i educació

Aquest article tracta sobre com s’ha anat transformat la nostra societat en una societat de la informació, els efectes positius i negatius que ha causat aquesta nova societat a l’actualitat i  com ha influït a l’educació.
Estic totalment d’acord, en què les noves tecnologies han evolucionat d’una manera tan ràpida que moltes persones no han tingut temps d’assimilar els canvis que s’han anat produint contínuament a la societat. Això, ha provocat que molta gent hagi hagut de formar-se per poder integrar-se dins aquesta nova societat i no trobar-se exclosa. L’article comenta que amb l’avanç de les tecnologies, s’han creat nous llocs de feina a causa les noves formes d’activitat productiva. Crec que això no és del tot cert, perquè és veritat que s’han pogut crear alguns llocs de feina amb la introducció de les noves tecnologies, però també alguns altres han desaparegut al substituir treballadors per aquestes noves maquinàries.
A més, un altre problema quant a la feina és que són molt les persones que no estan qualificades per emprar-les i, això, provoca que hagin tingut que formar-se anant a cursos d’informàtica o altres. El problema d’això radica en que han tingut que pagar-se ells mateixos aquests cursos i crec que amb tants avanços, aquests tipus de cursos s’haurien de donar de forma gratuïta no tan sols als que es troben a l’atur, sinó també als treballadors, autònoms o qualsevol persona que vulgui formar-se. Penso, que avui dia  l’alfabetització tecnològica hauria de ser un dret de les persones i no pas un problema afegit a la seva feina o a les seves vides.
Per altra part, l’escola també s’ha vist afectada d’una manera molt notable amb la introducció de les TIC. Els infants d’avui dia, han nascut envoltats d’aquest nou entorn i, per tant, no els costa gens manejar els aparells tecnològics, ja que sent tant petits són com esponges que ho absorbeixen tot. Però, en canvi, no tots els mestres tenen les competències necessàries per emprar les TIC i molt menys per educar als infants mitjançant aquests. A més, un altre problema afegit, és que no hi ha prou recursos per dotar a totes les escoles del material necessari per integrar les TIC d’una forma satisfactòria. Penso que és molt important que els centres escolars disposin d’aquests recursos perquè els mestres puguin mostrar als infants com utilitzar les tecnologies correctament i com fer un ús adequat de l’informació a la qual tenen accés.
També vull comentar com s’ha anat perdent la comunicació directa entre les persones. Les tecnologies han fet possible que ens puguem comunicar a qualsevol moment i a qualsevol lloc. Això, és tot un avenç i facilita que puguem enriquir-nos d’altres cultures i societats.  Però, per altra banda, també ens podem adonar que, a poc a poc, les persones s’han anat allunyant unes de les altres perquè els hi resulta més fàcil comunicar-se per telèfon o per correu o fer els recats des de casa. A més, a qualsevol reunió familiar, laboral o social, sempre es sol donar un moment en que les persones treuen el mòbil i no aprofiten aquella estona de compartir, de viure i passar una bona estona.
Finalment, deixo una frase que m’ha agradat molt i m’ha fet reflexionar sobre com pot arribar a ser d’important les noves tecnologies a les nostres vides i com ens afecta d’una forma directa:
 “Si no es donen les condicions socials propicies certs invents tecnològics no es generalitzarien, i viceversa, certes tecnologies tenen tant impacte sociocultural que condicionen el futur desenvolupament d’aquella societat” 

domingo, 17 de noviembre de 2013

El plaer d’utilitzar les TIC en l’aula d’Infantil

Al llegir aquesta lectura, m’he adonat de la gran multiplicitats d’aprenentatges que es poden fer amb aquesta nova eina integrada a les actuals escoles. Crec que encara la majoria de mestres i de centres docents no es troben conscienciats dels grans avantatges de les TIC a les aules d’Educació Infantil. La majoria dels centres utilitzen les noves tecnologies per projectar pel·lícules, músiques o algunes imatges per realitzar algun conte o activitat.
Actualment, estem en una societat en constant moviment on les tecnologies van avançant cada dia més. Els infants es troben cada dia més relacionats amb qualsevol aparell electrònic, ja que es troben al seu abast i estan presents en el seu dia a dia. Per tant, si la societat va canvia constantment, l’escola té l’obligació d’adaptar-se a aquest nous canvis, fent el que sigui necessari per afavorir els aprenentatges dels infants. Per això, és necessari que els mestres també tinguin la ment oberta sent flexibles quant a la seva metodologia i rebin la formació adequada perquè siguin competents per ensenyar emprant aquests nous mitjans tecnològics.
Crec que és molt important que nosaltres, com a docents, sapiguem treure suc d’aquests nous recursos didàctics i tenim la responsabilitat de fer prendre consciència als infants de la gran varietat de formes d’utilizar-los, però sempre d’una forma lúdica i responsable. A més, hem de saber treballar d’una forma conjunta amb les unitats didàctiques seguint una continuïtat en els aprenentatges dels infants.
Si eduquem als nostres alumnes mitjançant les noves tecnologies ja des de edats ben primerenques, els hi serà més fàcil interioritzar aquests nous conceptes i es trobaran preparats en un futur per manejar d’una forma eficaç els recursos tecnològics que vagin sorgint. Per això, serà necessari que treballem d’una manera lúdica, partint dels seus interessos i necessitats i adaptant les activitats segons seu nivell o estat evolutiu.  

“5 claus per una bona integració de les TIC en els centres docents”

Aquesta lectura parla sobre els aspectes que haurem de tenir en compte per fer una bona integració de les TIC a l’escola. Primer, serà necessari que els mestres es trobin motivats, siguin oberts quant a la metodologia d’impartir les classes,  es trobin ben formats quant a les noves tecnologies i vagin reciclant-se contínuament. D’aquesta manera, es trobaran ben preparats per formar als seus alumnes d’una manera efectiva, apropant-los a les TIC com una nova eina en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge.
A més, és molt important comptar amb els recursos necessaris per afavorir aquesta integració, com per exemple pissarres digitals, ordinadors, aules informàtiques, intranet, etc. Els infants necessiten palpar aquest material per aprendre a fer un bon ús d’ell, per saber quines característiques presenten i per treballar d’una forma satisfactòria amb aquests.  
En conclusió, estic d’acord amb la lectura que amb una bona coordinació per part de l’equip docent, uns recursos didàctics adequats i un compromís de tota la comunitat educativa no hi haurà dificultat per introduir les TIC a les escoles. Així, s’aconseguirà una cohesió i una coherència educativa que seran bàsics per treballar amb les noves tecnologies.
Com a reflexió final, penso que he trobat a faltar un aspecte molt important a tenir en compte en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants i és que crec que les famílies també tenen un gran paper quant a per l’integració de les TIC a les aules. Els pares també formen part de la comunitat educativa i és necessari que estiguin totalment d’acord amb els mestres, treballant d’una forma conjunta per afavorir l’aprenentatge dels infants. 

domingo, 27 de octubre de 2013

Recursos educatius per a Educació Infantil amb les TIC

Aquesta setmana  hem estat cercant diversos recursos educatius per a Educació Infantil amb les TIC.  He de dir que navegant per Internet pots trobar infinitat de recursos, però no hi ha tants que presentin unes característiques adients per als infants quant al tema, la veu, les imatges, l’adequació a les edats i la simplicitat del joc en si mateix. Si he d’escollir d’entre tots els que he pogut observar i analitzar, em quedo amb el recurs de les unitats didàctiques de la col·lecció “Pelayo y su Pandilla” del NEA.  
Aquesta col·lecció, presenta una gran varietat d’activitats per als infants i, a més, utilitza un vocabulari adequat per a aquesta etapal, les imatges són molt atraients i duen incorporada una veu per als infants que encara no saben llegir. Aquí us deix les direccions d’algunes col·leccions i esper que us agradi!!


                                             


domingo, 20 de octubre de 2013

Dret d’autor i propietat intel•lectual a Internet per l’educació


Aquesta setmana hem llegit una lectura que parla sobre els drets d’autor i la propietat intel·lectual a Internet per Educació. Miguel Angel Survires i en Santiago Ruiz són els autors d’aquest article i defenen que els mestres hem de ser responsables i hem de fer responsables als infants sobre la importància de respectar els drets d’autor sobre un text escrit.
A més, ens diuen com podem saber quins són els recursos que podem consultar, com podem saber si aquests són bons o no, etc. Com a futurs mestres, nosaltres hem de saber com fer un bon ús de les noves tecnologies i, això, implica també fer un bon ús dels recursos que aquesta ens pot oferir. També, els docents hem de saber compartir els nostres coneixements o experiències amb altres docents o institucions. Això, fa que ens puguem enriquir uns dels altres però sempre respectant les obres dels altres. Per tant, hem d’educar als infants de la mateixa manera, han de saber de la importància de compartir i tots els beneficis que pot els hi pot aportar, encara que també cal que sàpiguen utilitzar-los d’una manera adequada sense perdre mai la creativitat.
No cal dir la importància que tenen les noves tecnologies en la societat actual que vivim i com aquestes van augmentant dia darrera dia. Però això, és necessari que prenguem consciència que darrera aquest gran recurs, existeixen unes informacions que no sempre són les més adequades a utilitzar o que no es poden utilitzar d’una manera incorrecta. Avui dia, s’està introduint les TIC a les nostres aules i oferim als infants l’oportunitat de poder accedir a elles, però a vegades, els deixem navegar sense cap control i responsabilitat. Inclús, jo mateixa ara com alumna estic quasi tot el dia navegant per la xarxa i, potser, més d’una vegada no he estat conscient si en feia un bon ús o no de les informacions que anava recollint.
Almenys m’he anat adonant durant aquests anys de carrera de la importància de deixar constància en cada treball que feia: de posar on treia la informació, de citar correctament els autors i de posar la bibliografia en cada un d’ells. Per tant, hem de donar a conèixer als infants de la importància que tenen les referències de cada treball que realitzen i com els autors d’aquestes mereixen tot el respecte cap a les seves obres. A més, també haurien de saber quines llicències existeixen per saber fer un bon ús d’elles. 

CEIP Cant Cantó i les TIC

Vull compartir en el meu bloc l’experiència d’un centre on apliquen les noves tecnologies d’una forma meravellosa. Aquest centre es el CEIP Can Cantó i es troba a Eivissa. Aquest, té un bloc anomenat “Educa amb les noves tecnologies” i ens presenta d’una forma original com fan ús de les tecnologies perquè els infants aprenguin els diferents conceptes. A moltes de les activitats que ens presenten, podem veure com els infants milloren la seva expressió oral mentre expliquen les diferents activitats que realitzen al centre, com apliquen els seus coneixements aprofitant tots els recursos tecnològics que tenen al seu abast i com fan ús d’ells independentment de les seves edats.
Crec que molts de centres haurien d’aprendre d’aquest centre, haurien de tenir-lo com un gran referent a seguir, ja que actualment, les noves tecnologies es troben dins el nostre dia a dia i hem de saber aprofitar aquest recurs per aplicar-ho a s’escola. Sé que això és molt difícil degut a la gran crisi econòmica en la que ens trobem immersos que fa que els centres no puguin disposar d’aquell material que els agradaria.  
Dins el bloc d’aquesta escola podem veure els diferents materials dels quals disposen com el mateix bloc, pissarres electròniques, ordinadors, xarxes, etc. Totes aquestes eines fan que els aprenentatges dels infants siguin més divertits, fent que es trobin més motivats  a la vegada que van aprenent des de ben petits a fer us ús responsable de les noves tecnologies.
Com a conclusió puc dir que m’he adonat de la infinitat de coses que es poden realitzar aprofitant aquests nous recursos de la nostra societat. Crec que és molt important que els infants aprenguin des de ben petits com utilitzar les noves tecnologies, perquè a aquestes edats, els infants són com esponges. A més, aquesta és la eina del futur i, per tant, hem de ser conscients que nosaltres tenim la responsabilitats de formar-nos per poder formar als infants del futur. 

Caceres del tresor

La setmana passada vam treballar les caceres del tresor mitjançant la lectura “Les caceres del tresor” de la revista electrònica de Tecnologia Educativa (EDUTEC). Després d’haver-la llegit, m’he adonat de la importància d’utilitzar aquest recurs a les nostres aules. Aquesta és una eina molt útil per afavorir el contacte del infants amb les noves tecnologies, i a més, és una forma divertida i entretinguda d’aprendre sobre un tema determinat d’una manera més específica.
Per altra banda, com es troben relacionades amb el currículum infantil, els infants van adquirint els diferents conceptes d’una manera lúdica a través de les TIC. Aquestes caceres, consten de diversa informació sobre el tema amb unes preguntes i uns enllaços que fan que els infants reflexionin i facin una recerca per assolir els diferents conceptes.
Com a futurs mestres, crec que hauríem d’aprofitar aquest recurs per atracar les noves tecnologies al món dels infants. Però, per això, hem de saber elegir el tema apropiat i les preguntes adequades segons el nivell dels infants i els objectius que nosaltres vulguem assolir. D’aquesta manera, els infants aprenen a navegar per Internet, aprenen a treballar de forma conjunta formant petits grups de recerca, etc. A més, amb la part de la gran pregunta final, podem avaluar si els infants han assolit els coneixements que preteníem.
Aquí deix uns exemples de caceres del tresor que esper pugueu aprofitar:

miércoles, 16 de octubre de 2013

L'educació 2.0: l'ús de la web en la societat del coneixement

A l’actualitat, els alumnes i els mestres convivim amb la tecnologia diàriament i no podem tancar la porta de l’escola a ella. Aprofitant les potencialitats que ens ofereix la tecnologia, podem millorar les nostres classes, gaudint mentre expliquem els continguts de les assignatures, investigant de forma conjunta amb els alumnes, comunicant-nos amb altres professionals, compartint pràctiques educatives, etc.
Els alumnes fan un ús habitual d’aquests espais de comunicació al seu dia a dia. Per aquesta raó, l’escola hauria d’aprofitar el potencial educatiu que els aporta, per incorporar d’una manera natural els processos col·laboratius en el seu aprenentatge, fent que es connectin no només a nivell interior de centre sinó també ampliant els límits a altres centres, països o cultures.
Els mestres comencen a ser conscients que han d’ajudar a desenvolupar la pròpia competència digital de l’alumnat i com a bons coneixedors de les noves tendències educatives, han d’estar oberts als canvis metodològics del nou entorn d’aquest temps. No podem oblidar que vivim en un temps diferent en el que Internet i les noves eines han ocupat els espais que abans estaven ocupats per altres suports.
En conclusió, penso que l’educació 2.0 és un mitjà per afavorir aquest aprenentatge i les eines de feina que ens ofereix, sumat als entorns de comunicació que es van ampliant a la nostra societat, fa que ens afecti a la nostra forma de fer feina, de col·laborar i comunicar-nos.  Per tant, hem d’estar preparats pel canvi constant i hem d’obrir les nostres ments aprofitant els recursos tecnològics que ens ofereix l’actualitat.