miércoles, 29 de enero de 2014

Reflexió i conclusió final de l'assignatura

Aquesta és la reflexió final que faré de l’assignatura de “Mitjans Tecnològics a la Primera Infància”. Mitjançant aquesta assignatura, he pogut aprendre i ampliar molts coneixements sobre les noves tecnologies i les seves utilitats a les aules d’Educació Infantil. A més, m’he adonat que com a futura mestra, és molt important saber amb quins recursos puc contar per fer que els aprenentatges dels infants siguin més motivadors i per aproximar les TIC a les seves vides. Encara que només haguem donat els conceptes més bàsics, crec que aquests em permetran aprofundir i seguir endavant amb els meus aprenentatges sobre la temàtica.
Quant al joc multimèdia que vam realitzar en grup, puc dir que va ser un treball que va requerir molt d’esforç i molta dedicació. No es gens fàcil crear un joc, tenint en compte els nostres coneixements, els objectius proposats, les imatges que volem emprar, l’audio, l’estructuració que utilitzarem o la confecció del guió multimèdia. Encara així, vull dir que va ser un gran repte per a nosaltres que ha pogut acabar amb una gran satisfacció personal, ja que vam poder aconseguir tot allò que ens havíem proposat des de un començament.
Com a conclusió, puc dir que he gaudit molt amb aquesta assignatura, que m’ha aportat moltes eines que esper poder aprofitar en el meu futur i que em m’he duc molts bons moments amb el meu grup de feina. Esper poder aplicar tot el que he aprés al llarg del curs i fer que els infants ho puguin aprofitar!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario